Általános Szerződési Feltételek

A Pick Kézilabda Zrt. a www.pickhandball.hu weboldalon üzemeltetett webshop-ból történő rendelésekre és a rendelésekkel létrejövő jogviszonyokra az alábbi általános szerződés feltételeket (ÁSzF) határozza meg. Az alábbi ÁSzF-et a Pick Kézilabda Zrt. jelen weboldalon keresztül megkötött összes szerződésre vonatkozóan alkalmazza, azt a jelen formában, elektronikus közli, illetve teszi hozzáférhetővé minden felhasználó számára. A webshop mőködésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén egyebekben a Pick Kézilabda Zrt.(a továbbiakban: Szolgáltató) a megadott elérhetőségein a látogatók és vásárlók (a továbbiakban: Felhasználók) rendelkezésére áll.

A jelen ÁSzF alapján megkötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azok távollévők között megkötött szerződésnek minősülnek.  A webshopban történő megrendelés elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozatnak minősül, mely akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató köteles a Felhasználó szerződési jognyilatkozatának (megrendelésének) megérkezését elektronikus úton legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni, amennyiben ezt nem teszi meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető.
A visszaigazolással a szerződés a felek között létrejön. A szerződéskötés technikai lépéseit a jelen ÁSzF tartalmazza.
A szerződések magyar nyelven kerülnek megkötésre. A jelen ÁSzF nem utal követett magatartási kódexre.
Jelen ÁSzF hatálya a Szolgáltató weblapján és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSzF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: webshop.pickhandball.hu
A Felhasználó a weboldal használatával, valamint a szerződés megkötésével kijelenti, hogy a jelen ÁSzF feltételeit megismerte és elfogadta.

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Pick Kézilabda Zrt.
A szolgáltató székhelye: 6725, Szeged, Szabadkai út 18.
Telephelye: 6720, Szeged, Deák F. u. 28-30.
Adószám: 23357341-2-06
Telefonszáma: 62-467-468 Cégjegyzékszám: 06-10-000405

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-85026/2015.
A szerződés nyelve: magyar

Üzleti tevékenység helye: 6720, Szeged, Deák F. u. 28-30.
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Brightly Kft. 2724 Újlengyel, Ady e. utca 41.
E-mail cím: hosting@brightly.hu.

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSzF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.  A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Felek rögzítik, hogy esetleges jogvitájuk esetére kikötik a magyar bíróság joghatóságát.
2.2. A jelen ÁSzF 2015. május 04.  napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSzF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalán közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, az ÁSzF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete, és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. A megjelenített termékek online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
3.2. A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztrációként szerepelhetnek, azok színe a Felhasználó képernyőjének felbontása, stb. miatt a valóságtól eltérhetnek, stb., ezért a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni a webshopban megjelenő kép és a megküldött termék tényleges kinézete miatti különbözőségért. A Szolgáltató kizárólag az általa közölt adatok és leírás valóságtartalmáért vállal felelősséget.
3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körően tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4. Rendelés menete

4.1. Felhasználó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást/kizárólag regisztrált felhasználók vásárolhatnak.
4.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
4.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. A Felhasználó a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.
4.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - kuka” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. A Felhasználó – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ‘Rendelés véglegesítése’ ikonra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.
Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.
4.5. Felhasználó bejelentkezést, vagy regisztrációt követően megadja a szállítási és számlázási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:
4.5.2. Fizetési módok:
Jelenleg az alábbi három fizetési móddal tervezünk:
4.5.2.1. Utánvétes vásárlás:
Amennyiben az utánvétes vásárlást választja, úgy a termékek vételárát, a szállítási díjat és készpénzkezelési díjat átvételkor, a futárnak kell kifizetni. A fizetés a futárnál kizárólag készpénzben lehetséges.
4.5.2.2. Előreutalásos vásárlás:
Előreutalásos vásárláskor a fizetendő összeget előre át kell utalnia a Raiffeisen Banknál vezetett bankszámlánkra.
 Akkor indítjuk útnak a rendelését, ha az utalása a hét szerdai napjáig, 14 óráig megjelenik számlánkon. Banki átutalásnál a közlemény rovatba kérjük beírni a rendelésszámot. Ha a megrendelt áru vételára 5 munkanapon belül nem kerül átutalásra, a megrendelést töröljük és erről elektronikus üzenetet (e-mailt) küldünk
Átutalás/előre fizetés esetén kérjük, hogy az alábbi bankszámlaszámra utalja a megfelelő összeget.

Banki adataink:

Számlatulajdonos: Pick Kézilabda Zrt.
Pénzintézet: Raiffeisen Bank
Számlaszám: 12067008-00146188-00100007
4.5.3.Szállítás:
Minden héten, szerdai napon kerülnek a csomagok feladásra, és az azt követő max. 3 munkanapon történik a kézbesítés. Hétvégén, valamint ünnepnapokon a csomagkézbesítés szünetel.
A webáruházban több termék egyidejő rendelése egy rendelésnek minősül, tehát értelemszerően egy csomagban küldjük a termékeket. A megrendelt árucikkek megfelelő kiszállítása érdekében ügyeljen rá, hogy a számlázási/szállítási cím magadásakor az adatok a valóságnak megfelelőek és teljesek legyenek és hogy az Ön neve az ajtón/postaládán olvashatóan legyen feltüntetve!
4.5.3.1. Személyes átvétel
Minden héten, szerdán állítjuk össze a rendeléseket, így ha a személyes átvételt választja, a rendelt termék másnap átvehető a Szolgáltató irodájában.
Ebben az esetben az irodán a rendelt áru vételi díját kizárólag készpénzben lehet teljesíteni. Szállítási díj ebben az esetben nincs.
Irodánk címe: 6720, Szeged, Deák F. u. 28-30
Nyitva tartás: 9-15 óra között
Az iroda hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon zárva van.
4.5.3.2. Házhoz szállítás futárszolgálattal
Futárcégünk Csongrád megyén belül a Guker Kft, a megyehatáron kívül a Sprinter Kft.
A megrendelés visszaigazolása után a csomagot futárszolgálat szállítja ki.
Szállítási határidő: a rendelés leadásától számított 5 munkapon belül.
Szállítási díjunk Csongrád megye területén egységesen bruttó 1350 forint, amely csomagonként értendő, így érdemes egy alkalommal több terméket is megrendelned. A futárnál kizárólag készpénzes fizetésre van lehetőség.
Utánvét esetén a kezelési díj 250Ft+Áfa/ kézbesítési cím
Csongrád megyén kívüli, de még Magyarország területén a szállítási díjunk br.  1950Ft, amely csomagonként értendő, így érdemes egy alkalommal több terméket is megrendelned. A futárnál kizárólag készpénzes fizetésre van lehetőség.
Utánvét esetén a kezelési díj 250Ft+Áfa/ kézbesítési cím
Szállítási határidő: a rendelés leadásától számított 5 munkapon belül.
Külföldről történő rendelés esetén a kézbesítés egyedi díjszabás és szállítási határidő szerint történik, amelyről a Szolgáltató egyedi módon tájékoztatja a vásárlót.
A kézbesítés munkaidőben, jellemzően 8 és 17 óra között történik, ezért szállítási címként mindenképpen olyan címet adjon meg, ahol napközben tartózkodik az, aki átveszi majd a csomagot (például munkahely). A rendelés során a Megjegyzés rovatba írhat minden olyan információt, ami a szállításnál fontos lehet. Például, ha valaki más veszi át a csomagot, mindenképpen adja meg az illető személy nevét és elérhetőségét. Nehezen megtalálható munkahely esetén érdemes pontosan megadni az emelet- és ajtószámot, illetve rövid útbaigazítást adni, amely alapján a futár könnyebben odatalál. Ha a futár nem talál senkit a megadott címen, igyekszik lehetősége szerint telefonon egyeztetni, ha ez nem lehetséges, értesítést hagy. A futár a rákövetkező napon újra megkísérli a kiszállítást, ám ha másodszorra is sikertelen a kiszállítás, akkor az árut a visszahozza telephelyünkre, és a megrendelést töröljük.
Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
4.6. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag minden esetben tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik. Csomagolásért külön költség nem kerül felszámításra.
4.7. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megerősítem a rendelést” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
4.8. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
4.8.3. A nem belépett vásárló a kosár felületén választhat, hogy a meglévő felhasználójával belép a felületen, vagy a megrendelés gombra kattintva kitölti a megjelenő regisztrációs formot. A felületeket bezárva a vásárló visszajuthat a kosár saját oldalára.
4.8.3.1. Amennyiben a vásárló a belépést, vagy regisztráció beküldését választja, a beküldés után megjelenő „Személyes adatok megadása” felületen módosíthatja a konkrét megrendelés adatait: a kosárba felvett termékeket, valamint a szállítási és számlázási adatokat. Innen továbblépés a „Tovább az adatok ellenőrzésére” gombra kattintva lehetséges.
4.8.3.2. A következő felületen a rendelés adatai áttekinthetőek, ahonnan módosítás szükségessége esetén a „Vissza” gombra kattintva juthat el a vásárló az előző felületre. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a rendelést véglegesnek tekinti a rendszer és befogadja.
4.8.4. Már belépett vásárló esetében a folyamat lépései a 4.9.1.1. és 4.9.1.2. pontban leírtakkal megegyezőek.
4.9. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon (kivéve munkaszüneti nap) kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
5.2. A Szolgáltató a visszaigazolástól számított 30 munkanapon belül vállalja a megrendelés teljesítését. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a termék esetenként a megrendelést követően kerül legyártásra, ezért a Szolgáltató fenntartja a jogot a teljesítési idő egyoldalú megváltoztatására. Ez utóbbi esetben Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított legkésőbb harminc napon belül teljesíti a rendelést, ellenkező esetben a Felhasználó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.
5.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.
5.4. Szolgáltató jogosult Felhasználó rendelését törölni abban az esetben, ha  a rendelés státusza „Figyelmeztetés teljesített megrendelés átvételére” üzenetre változott, és ezen üzenet küldése után 1 héten belül a Felhasználó nem veszi át rendelt termékét/termékeit vagy nem jelzi az átvétel igényét és pontos idejét.
5.5. Amennyiben a Szolgáltatónak nincs készleten a megrendelt termék bármelyike, a Szolgáltató telefonon vagy e-mailen felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval annak érdekében, hogy a készleten lévő termékek és a készleten nem található termékek kiszállításával kapcsolatosan egyeztessenek. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Megrendelés leadása után tájékoztatja őt a Szolgáltató arról, hogy a termékek készleten találhatóak-e vagy sem. A készleten nem található termékek esetében a Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy azokat milyen megrendelési idővel tudja beszerezni saját beszállítóitól és azokat milyen határidővel tudja leszállítani Felhasználónak. Amennyiben az új szállítási határidőt Felhasználó elfogadja, a fentiekről Szolgáltató e-mail formájában visszaigazolást küldd, ami a Megrendelés módosításának minősül. Amennyiben Felhasználó a készleten nem található termékeket nem kívánja megrendelni, a Megrendelés készleten nem található termékek tekintetében e-mail formájában azonnali hatállyal felmondhatja a Megrendelést. A Megrendelés azon része, amely a készleten lévő termékeket érinti változatlan formában hatályban marad.

6. Elállás joga

6.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a felhasználót tizennégy napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Az elállásra nyitva álló határidő a terméknek a Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számít. A jelen pontban foglaltak nem érintik a Felhasználó azon jogát, hogy az itt meghatározott elállási jogot a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyak orolja. A jelen pontban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Felhasználó erre irányuló egyértelmő nyilatkozatát – melyet a hivatkozott kormányrendelet 2. sz. mellékletében található nyilatkozatmintán is előterjeszthet – a jelen pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi.
6.2. Ha a Felhasználó a 6.1. pontban írtak szerint eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a Felhasználó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
6.3. Elállás esetén a Felhasználó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Felhasználó köteles viselni a termék visszaküldésének közvetlen költségét, ha ezt a Szolgáltató nem vállalta és a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.
6.4. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és mőködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
6.5. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan termék esetén, mely Felhasználó személyéhez kötött, Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, továbbá a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt egyéb esetekben.
6.6. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSzF-ben található elérhetőségeken.
Elállási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Pick Kézilabda Zrt, pickinfo@pickhandball.hu
Alulírott(ak) kijelentem (kijelentjük), hogy gyakorlom (gyakoroljuk) elállási jogomat (jogunkat) az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:………………………………………………………………………………………. (itt jelölje meg az adott szerződés tárgyául szolgáló termék(ek) nevét)
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………..
A fogyasztó(k) neve:………………………………………………….
A fogyasztó(k) címe:…………………………………………………….
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt………………………………………………….

7. Szavatosság és fogyasztóvédelem

7.1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogávalő
Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapjánő
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényétő
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényétő
Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésénekő
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
7.2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogávalő
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapjánő
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnakő
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényétő
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényétő
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alólő
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
7.3. Fogyasztóvédelem
A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok és információk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (www.nfh.hu) honlapján érhetőek el.

8. Panaszkezelés rendje

8.1. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, telefonon, vagy levél útján is közölheti.
8.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Amennyiben a kapcsolattartás e-mailen keresztül történik, az e-mailen történő levélváltás a jegyzőkönyvet helyettesíti.
8.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
8.4. Amennyiben a panasz elbírálásával a Fogyasztó nem ért egyet, úgy a Szolgáltató alávetheti magát a Csongrád Megyei Békéltető Testület eljárásának.
A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett mőködő békéltető testületnél. A békéltető testületek illetékességi területe a megyei kereskedelmi és iparkamarák illetékességi területéhez igazodik (2008. évi XLII. törvény 20.§ (5) bekezdés).
A Csongrád Megyei Békéltető Testület címe:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán
Telefon: +36-62/554-250/118
Fax: +36-62/426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.h
weboldal: http://www.bekeltetes-csongrad.hu/
Online vitarendezési platform:
Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel kapcsolatban, ezen a honlapon keresztül érvényesítheti azt. A portál csak akkor használható, ha a Fogyasztó az EU országaiban, vagy Norvégiában, Izlandon vagy Lichtensteinben él.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfmőevent=main.home.show&lng=HU
Támogatás:
Nemzeti kapcsolattartó pont - Magyarország
Krisztina körút 99
H-1016 Budapest
Magyarország
+36 1488 2033 - onlinevita@bkik.hu

9. Szerzői jogok

9.1. A www.pickhandball.hu weboldal teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, így szigorúan tilos a www.pickhandball.hu weboldalon megjelenő webshop tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
9.2. A www.pickhandball.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
9.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
9.4. Tilos a www.pickhandball.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a www.pickhandball.hu weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.
9.5. A www.pickhandball.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
9.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kártérítés illeti meg. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

10. Vegyes Rendelkezések

10.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közremőködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
10.2. Ha a jelen ÁSzF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerőségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
10.3. Amennyiben Szolgáltató a ÁSzF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a ÁSzF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
10.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
10.5. A webáruházat 18. év feletti személyek használhatják. A megrendelő a kereskedelmi feltételek és jelen ÁSzF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy 18. életévét betöltötte.
10.6. A Szolgáltató webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt:
bármilyen mőködési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan mőködését és a vásárlást.
meghibásodás a vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
szoftver nem megfelelő mőködése.
programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
Üzemhiba esetén, illetve amennyiben a vásárlásról szóló visszaigazolás nem érkezett meg a Felhasználóhoz, kérjük, hogy szíveskedjék haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.
10.7. A Szolgáltatót egyáltalán nem terheli felelősség a honlapra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok (pl. a törzsvásárlói kedvezmények érvényesíthetetlensége) tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszőnésének oka a Vevő érdekkörében merül fel, a Szolgáltatónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Vevő részére. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő mőködéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
10.8. A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerő alkalmazásával nyílik lehetőség.
10.9. Szolgáltató a megkötött szerződést nem iktatja.

Adatvédelem:
ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

A honlapon bemutatott és olvasható tartalom a Pick Kézilabda Zrt. tulajdonát képezik.
A honlapot üzemeltető Pick Kézilabda Zrt. mint adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy bármely, a honlap használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Az adatvédelmi elveink kialakításakor figyelembe vettük az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekő adatok nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
Amennyiben megrendelő bármely személyes adatát eljuttatja az adatkezelőhöz, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő adatait felhasználja, továbbá az adatbázist nyilvántartsa és kezelje kapcsolattartás, reklámanyagok küldése, esetlegesen árukiküldés, számlázási adatok megadása és csomagküldő tevékenység céljából az érintett kérésére történő törlésig.
Az adatkezelő adatai, elérhetőségei
Név: Pick Kézilabda Zrt.

Székhely:6724, Szeged, Szabadkai út 18.
Adószám: 23357341-2-06
E-mail cím: pickinfo@pickhandball.hu
Telefonszám: 62/467-468
Alapelvek az adatkezelés során
Személyes adat akkor kezelhető, ha
- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Az Infotv. 6.§ (3) bekezdése alapján 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettet - egyértelmően, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerőek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintő védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
Portálunk egyes szolgáltatásaihoz felhasználóinknak regisztrációs őrlapot kell kitölteniük. A honlapon kezdeményezett feliratkozás, illetve vásárlás egyben a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a felhasználó előzetes hozzájárulását a cég adatbázisába való felvételhez, illetve elektronikus levelek fogadásához, melyek a cég weboldalainak bármelyikétől érkezhetnek, és bizonyos esetekben reklámot is tartalmazhatnak.
A regisztráció során hozzánk eljutott információkat szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat a legteljesebb körültekintéssel óvjuk az illetéktelenektől. Harmadik félnek való kiadásuk csakis a törvényben előírt esetekben történhet meg.
Azokat az információkat, amelyek a felhasználók egyedi elérésére alkalmasak (mint például az e-mail címeket) csakis a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe. Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, esetenként, nem kiemelkedő gyakorisággal, tájékoztató anyagokat, marketing célú reklámanyagokat küldünk felhasználóinknak.
Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben az adatokat megadó személy nem saját személyes adatait adja meg, az adatokat megadó személy kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Az adatszolgáltatás önkéntes, és a látogató által megadott adatait addig tartja nyilván a szolgáltató, amíg az érintett megrendelő kezelésük megszüntetését nem kéri.
Adattovábbítás, adatkezelők összekapcsolása, adatkezelők köre
Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő illetve adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, ezen adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Látogatóink személyes adatai –a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig- csak olyan szervezeti egységekhez továbbíthatóak, amelyek a vásárlói jogviszonnyal kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatokat látnak el.
Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére az adatkezelő, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A hangfelvételt az érintett kifejezett írásbeli kérésére az adatkezelő az írásbeli kérésben megadott e-mail címre küldi meg, 30 napon belül; az adatkezelő által alkalmazott formátumban, az utólagos módosítástól védett formátumban. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszőnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.
Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejő felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36-1/391-1400
Telefax: +36-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Budapest, 2017.08.31.